Algemene actievoorwaarden winacties

Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winacties.

Algemeen

 1. Fruitzaam Gifts kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 2. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Fruitzaam Gifts is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 3. Fruitzaam Gifts is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Fruitzaam Gifts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 5. Medewerkers van Fruitzaam Gifts zijn uitgesloten van deelname aan acties.

Actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 3. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie wordt bekend gemaakt op het socialmediakanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Fruitzaam Gifts gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
 6. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
De waardering van www.fruitzaamgifts.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 3163 reviews.